Modules HBO Informatica
Haagse Hogeschool
Haagse Hogeschool,
sector Informatica
Afstudeerrichting: Ontwikkeling van software en technische infrastructuren
Code
Modulenaam
Stp
Datum
Score
AFST
Afstuderen
21
juli 2001
8
AV-01
Waarnemen en beschrijven : kwalitatief
3
vrijstelling
AV-02
Waarnemen en beschrijven : kwantitatief
2
vrijstelling
AV-03
Communicatieve vaardigheden
2
vrijstelling
AV-04
Informatievergaring
2
april 1999
8
AV-05
Sociale interactie
2
april 2000
9
CS-01
Systeemarchitectuur
3
vrijstelling
CS-02
Lokale netwerken
2
vrijstelling
CS-03
Telematica
3
februari 1999
8
CS-04
Besturingssystemen
2
juni 1999
8
CS-05
Informatietechnologie in organisaties
2
juni 2000
8
CS-07
Cooperatieve systemen
3
november 2000
7
DB-01
Relationele databases
3
november 1998
7
DB-02
Fysiek database ontwerp
2
november 2000
7
DB-03
Databasemanagement
2
jun 1999
7
DB-05
Concurrency en recovery
2
juni 2000
9
IP-01
Integrerend practicum Propedeuse
3
vrijstelling
IP-02
Integrerend practicum Hoofdfase 1
4
juni 1999
7
IP-03
Integrerend practicum Hoofdfase 2
5
november 2000
7
KM-01
Kunstmatige intelligentie
2
april 2000
9
KM-03
Beeldbewerking
2
februari 2001
8
KM-21
4GL (Powerbuilder I)
2
november 2000
v
OI-01
Informatievoorziening en informatiesystemen
4
vrijstelling
OI-02
Informatievoorziening in organisaties
4
vrijstelling
OI-03
Organisatie van de informatie-infrastructuur
2
november 1998
7
OI-04
Referentiemodellen
4
januari 1999
7
OI-07
Sturen op basis van modellen
2
juni 1999
7
OI-08
Informatieplanning
2
juni 2000
6
OR-01
Orientatie op beroep
3
vrijstelling
OR-02
Maatschappelijke aspecten van informatietechnologie
2
februari 2001
8
OR-03
Capita selecta
1
februari 2001
7
SO-01
Veranderingsanalyse
2
vrijstelling
SO-02
Gestructureerde analyse
2
vrijstelling
SO-03
Gestructureerd ontwerpen
4
vrijstelling
SO-04
Basisontwerp
4
november 1998
7
SO-05
Detailontwerp
4
april 1999
7
SO-06
Gebruik van CASE-tools
1
vrijstelling
SO-07
Methoden en technieken van systeemontwikkeling
4
april 2000
9
SO-08
Objectgeorienteerde systeemontwikkeling
2
april 2000
9
STAGE
Stage
21
april 2000
7
SW-01
Inleiding programmeren en computergebruik
4
vrijstelling
SW-02
Inleiding Pascal
2
vrijstelling
SW-03
Dynamische datastructuren (Pascal)
2
vrijstelling
SW-04
Datastructuren en algoritmen
2
november 1998
7
SW-05
Realisatie / 4GL
3
februari 1999
7
SW-06
Software-ontwikkeling in C
4
april 1999
9
SW-08
Concepten van programmeertalen
2
juni 2000
8
SW-09
Transformatie
3
juni 2000
10
SW-10
Software-ontwikkeling in een objectgeorienteerde omgeving
4
november 2000
8
Kennisoverzicht Werkervaring