Alcohohol

Een kudde buffels kan zich alleen zo snel verplaatsen als de langzaamste buffel en als de kudde wordt opgejaagd, is de langzaamste en slapste in de staart van de kudde degene die het eerst gedood zal worden. Deze natuurlijke selectie is goed voor de kudde als een geheel, omdat het regelmatig verliezen van de slappelingen de gemiddelde snelheid en gezondheid van de gehele kudde verbetert.

Op een gelijke manier kan het menselijk brein alleen zo snel opereren als de langzaamste hersencellen welke de elektrische signalen verwerken. Recente epidemiologische onderzoeken in Detroit hebben uitgewezen dat het overmatig innemen van alcohol de hersencellen doodt. Alcohol valt de langzaamste en slapste hersencellen als eerst aan.

Aldus, het regelmatig consumeren van bier helpt het elimineren van de langzaamste hersencellen, dit maakt het brein een steeds snellere en meer efficiënte machine. Het resultaat van deze grondige studie bevestigt en evalueert de link tussen weekendfeestjes en de prestaties op het werk. Het verklaart ook waarom, na een paar jaar na het verlaten van school en na het trouwen, de meeste professionals niet meer op kunnen tegen de prestaties van pas afgestudeerden.

Alleen degenen die zich strikt houden aan een regime van regelmatige alcoholconsumptie kunnen de intellectuele niveaus die zij in hun studententijd hadden vasthouden.